COVID-19 gây xáo trộn cuộc sống và việc học của các du học sinh. Tuy nhiên, họ cũng có những trải nghiệm và thay đổi tích cực trong giai đoạn dịch bệnh này.

VIDEO LIÊN QUAN