Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định 419 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng tại nước ngoài

VIDEO LIÊN QUAN