Năm 2022, việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên vùng khai thác rươi của xã An Thanh (Hải Dương) đã có những bước đột phá. Ngoài các giống lúa truyền thống đã gieo cấy trong những năm qua, vụ Xuân 2022 có thêm giống lúa mới cho sản phẩm “Gạo ngon nhất thế giới” danh hiệu được vinh danh tại cuộc thi World’s Best Rice lần thứ 11 tại Philippines - giống lúa ST25.

VIDEO LIÊN QUAN