Phương thức mua nhà "0 đồng", "Nhà đổi Nhà" đã tạo ra nhiều quan điểm trái chiều trên thị trường bất động sản thời gian gần đây. Thế nhưng, không thể phủ nhận, phương thức này đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Nếu người mua nhà lựa chọn phương thức mua này, họ sẽ cần lưu ý điều gì?

VIDEO LIÊN QUAN