Mưa lơn kéo dài suốt 10h đồng hồ tại thành phố Puerto Maldonado, Peru đã hủy hoại hàng trăm ngôi nhà và buộc hơn 200 hộ dân phải sơ tán. Cơ quan khí tượng Peru cho biết el nino đang mạnh lên và mưa lớn kéo dài ít nhất 3 ngày nữa.

VIDEO LIÊN QUAN