Từ giữa năm ngoái, khi thấy nhiều quốc gia Châu Âu dự định sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 thì Ủy ban Châu Âu đã nhận ra nhu cầu phải có một chứng chỉ chung cho toàn bộ 27 quốc gia thành viên Liên Minh Châu Âu. Giờ đây, 500 triệu người tại 27 quốc gia đi lại tự do xuyên biên giới nhờ dùng chung một ứng dụng thẻ xanh COVID nhất quán.

VIDEO LIÊN QUAN