Trại ngựa của Câu lạc bộ Hanoi Pony Club dành cho các em nhỏ học cưỡi nên ở đây chủ yếu là những chú ngựa nhỏ khoảng 18 tháng tuổi trở lên và rất lành tính, được chăm sóc theo một chế độ đặc biệt.

VIDEO LIÊN QUAN