Cuộc chiến với Covid-19 không chỉ tốn công sức, tiền bạc… mà đôi khi còn phải đánh đổi bằng chính sự an toàn của những bác sĩ đang ngày đêm giành giật lại cuộc sống cho bệnh nhân. Họ ăn - nghỉ ngay tại bệnh viện, và bất cứ khi nào bệnh nhân cần là họ ngay lập tức có mặt.

VIDEO LIÊN QUAN