Trên khắp đất nước Việt Nam, rất nhiều những người thầy đã và đang là những niềm cảm hứng của học sinh. Những góc sân và khoảng trời, hàng lang lớp học hay bảng đen phấn trắng, nơi có những câu chuyện đẹp về người thầy. Đó chính là nguồn cảm hứng bất tận, đưa mỗi người bước tới tương lai.

VIDEO LIÊN QUAN