Đây là một trong những câu hỏi được BTV Tuấn Dương đặt ra với thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - người phát hiện gian lận tại Kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

VIDEO LIÊN QUAN