Chủ động khai báo y tế, tự cách ly và báo cáo chính quyền địa phương, khi đi từ vùng dịch trở về, là yêu cầu đặt ra đối với người dân khi dịch Covid– 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Thế nhưng, tại Phú Yên, không ít người trở về từ vùng dịch lại không chủ động khai báo y tế. Ngành chức năng Phú Yên đã mất khá nhiều thời gian truy tìm, đưa các trường hợp này vào khu cách ly tập trung.