Ngày 29/8/2022, quy định rút ngắn thời gian giao dịch trên thị trường chứng khoán chính thức có hiệu lực. Hơn lúc nào hết đây là thời điểm mà việc minh bạch hóa thị trường chứng khoán đang đặt ra cấp thiết nhằm lành mạnh hóa thị trường, lấy lại niềm tin cho các nhà đầu tư và nâng cao hiệu quả cho kênh huy động vốn quan trọng này.

VIDEO LIÊN QUAN