Kinh đô thời trang Milan đã trở thành thành phố đầu tiên của Italia ban hành lệnh cấm hút thuốc ngoài trời hay các không gian công cộng. Lệnh cấm này cũng bao gồm những quy định cụ thể về việc hút thuốc và các chế tài xử phạt. Đây là quy định mới vừa được Hội đồng thành phố Milan phê chuẩn nhằm cải thiện chất lượng không khí của thành phố này. Milan hiện đang là một trong những thành phố ô nhiễm nhất ở Tây Âu.

VIDEO LIÊN QUAN