Thời bao cấp, "hot boy" có dăm bảy loại, nhưng "hot girl" thì chỉ có mậu dịch viên. Thế nên các cô dù có "thét ra lửa" cũng vẫn là mẫu người yêu lý tưởng, mà khối người không dám mơ tới.

VIDEO LIÊN QUAN