Đối tượng xấu lộng hành khiến hàng ngàn héc-ta rừng tại Lâm Đồng biến mất. Nhưng những lá đơn kêu cứu của người dân vẫn mãi chẳng thấy hồi âm. Người dân ở đây nói vui rằng rừng mất - thủ phạm là thời gian. Vì sao họ lại nói như vậy? Cùng theo dõi và tìm hiểu trong Tiêu điểm hôm nay.