Tình trạng một số cá nhân gọi điện thoại đến các doanh nghiệp, tự xưng là cán bộ cơ quan thuế, ép buộc doanh nghiệp mua sách, tài liệu, hỗ trợ hoạt động in ấn, xuất bản. Thậm chí, đối tượng còn giả mạo cán bộ thuế chi hỗ trợ cho đơn vị bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để lừa đảo.

VIDEO LIÊN QUAN