Từ năm 2018, Malaysia đã hứng lượng rác thải nhựa ngày càng nhiều do Trung Quốc đã cấm nhập rác thải nhựa, dù trước đó nước này là điểm đến lớn nhất thế giới.

VIDEO LIÊN QUAN