Tại Malaysia có một khu bảo tồn động vật đặc biệt, là nơi nuôi dưỡng hơn 1000 chú chó, mèo và nhiều loại động vật bị bỏ rơi vạ vật ngoài đường.

VIDEO LIÊN QUAN