Lửa địa ngục, hay là cảnh tượng ngày tận thế - là cách mà người dân khu vực ngoại ô thành phố Los Angeles dùng để diễn tả những gì xảy xung quanh, khi mà những trận cháy rừng đang nuốt chửng khu vực phía Nam bang California.

VIDEO LIÊN QUAN