Dạy trẻ miễn phí, tiến bộ của các em không thể đo bằng ngày, tháng, năm mà bằng thập kỷ. Vậy mà cô giáo Phạm Thị Lý vẫn quyết định chọn con đường này.

VIDEO LIÊN QUAN