Nước Mỹ vừa trải qua một số ngày nghỉ lễ dài. Đây chính là phép đo đối với sự hồi phục của ngành du lịch nước này sau khi hầu hết các bang đã mở cửa trở lại.

VIDEO LIÊN QUAN