Hiện nay, nguồn lực tài chính cho các mục tiêu tăng trưởng xanh đang là áp lực lớn với nhiều doanh nghiệp. Theo tính toán sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới, để thực hiện được chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam đến năm 2030 dự kiến sẽ cần khoảng 30 tỷ USD.

VIDEO LIÊN QUAN