Hơn 4.400 vụ việc có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn chưa được thi hành. Đây là con số thống kê tính từ năm 2013-2019 của Sở Xây dựng TP.HCM. Năm 2013, chỉ có 15 vụ chưa chấp hành, 6 năm sau, số vụ tăng gần 90 lần với hơn 1.300 vụ.