Thông tin đáng lưu ý với người sử dụng ứng dụng chia sẻ TikTok là ứng dụng này có các lỗ hổng bảo mật, dựa vào đó tin tặc có thể truy cập vào tài khoản người dùng.

VIDEO LIÊN QUAN