Suốt từ năm 2014 đã có tới hơn 1000 người thiệt mạng vì máy bay rơi. Những nỗi đau của những gia đình thiệt mạng sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.

VIDEO LIÊN QUAN