Cuộc bầu cử nghị viện châu Âu đã kết thúc tối qua, kết quả kiểm phiếu chưa đầy đủ mà nghị viện châu Âu đã công bố cách đây vài giờ cho thấy dù cho cán cân chính trị không thay đổi so với kì bầu cử trước nhưng nhóm liên minh trung hữu trung tả về đầu đã suy yếu khá nhiều. Nhóm phóng viên ĐTHVN ghi hình tại Brussel, Bỉ cho biết.

VIDEO LIÊN QUAN