Sau thời điểm bùng nổ xung đột vũ trang giữa Isarel và Palestine, liên hợp quốc kêu gọi giải pháp hòa bình trên dải GAZA

VIDEO LIÊN QUAN