Với sự ủng hộ tuyệt đối của 193 quốc gia thành viên, ông Tijjani Muhammad Bande đã được bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74.

VIDEO LIÊN QUAN