Khi Higgins (chàng trai mắc chứng tự kỷ) bước lên nhận bằng tốt nghiệp, tất cả mọi người đứng dậy trong yên lặng. Hành động vỗ tay cũng trở nên nhẹ nhàng.

VIDEO LIÊN QUAN