trước khi dịch bệnh covid19 bùng phát, cô chủ hàng hoa này thường có hơn 10 nhân viên làm việc suốt đêm chuẩn bị cho những đơn đặt hàng...

VIDEO LIÊN QUAN