Đây là một lễ hội thường niên được tổ chức từ vài năm trở lại đây dành cho trẻ em.

VIDEO LIÊN QUAN