Mạo danh công an thông báo tiền trong tài khoản của nạn nhân dính líu đến tội phạm và phải chuyển cho công an điều tra. Đường dây này có nhiều mắt xích hoạt động độc lập.

VIDEO LIÊN QUAN