Cầu Long Biên đến nay đã tròn 120 năm tuổi. Trải qua thời gian, cây cầu được coi là chứng nhân lịch sử, là biểu tượng của Hà Nội này đang dần xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, từ ngày 22/6, đơn vị quản lý, duy tu cầu Long Biên đã tiến hành lắp hàng rào và cột chắn ngăn xe ô tô và xe ba gác cồng kềnh đi lên cầu.

VIDEO LIÊN QUAN