Hà Nội kiểm tra liên ngành việc thực hiện phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trong khi đó ở Đồng Nai khi các lực lượng chức năng kiểm tra thì hàng loạt cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy.

VIDEO LIÊN QUAN