Thời gian gần đây, lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức tiếp nhận, giải quyết các trường hợp lao động Việt Nam từ Campuchia tìm đường về nước sau thời gian sang nước bạn để tìm kiếm việc làm rồi bị bóc lột sức lao động, thậm chí là bị mua bán hay là bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo.

VIDEO LIÊN QUAN