Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngành vận tải đường sắt trong năm ngoái ước tính lỗ gần 1.400 tỷ đồng, ảnh hưởng không ít tới đời sống của người lao động. Thế nhưng không chỉ khó khăn từ đại dịch, 4 tháng đầu năm nay, việc chậm giao nguồn vốn quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia đã khiến hơn 11.000 người lao động thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục gặp khó khi bị chậm lương, nhiều lao động đang đứng trước nguy cơ phải bỏ việc.

VIDEO LIÊN QUAN