Sau những tác động của đại dịch, nhiều người trẻ Mỹ sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại để hưởng thụ cuộc sống tự do và sắp xếp lại các thứ tự ưu tiên

VIDEO LIÊN QUAN