Về việc bảo vệ trường xâm hại tình dục hàng loạt trẻ em tại Trường Tiểu học La Pan Tẩn, UBND huyện Mường Khương cho biết, sẽ tổ chức xét xử lưu động đối tượng Đỗ Văn Nam.

VIDEO LIÊN QUAN