Tại Lào Cai, đến 17h ngày 20/7, đã có 65 nhà dân bị ảnh hưởng, hàng trăm ha lúa bị ngập, nhiều công trình bị hư hại nghiêm trọng. Thiệt hại ban đầu là khoảng 236 tỷ đồng

VIDEO LIÊN QUAN