Chủ tịch Kim khi xem chương trình đã vỗ tay theo giai điệu một số bài hát và còn chụp ảnh cùng các nghệ sĩ sau chương trình. Truyền thông Triều Tiên mô tả: “Lãnh đạo kính yêu của chúng tôi cho biết ông rất phấn khởi và xúc động khi thấy người dân hiểu thêm về văn hóa của Hàn Quốc và cổ vũ với sự chân thành”.

VIDEO LIÊN QUAN