Lạng Sơn đã cải cách môi trường đầu tư kinh doanh đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

VIDEO LIÊN QUAN