Tập trung phát triển các loại cây nông sản có thế mạnh để phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu đang được nhiều địa phương triển khai. Tại Lạng Sơn, na và hoa hồi đang được đẩy mạnh những năm gần đây, mang đến thu nhập 100 triệu đồng/năm cho người dân.

VIDEO LIÊN QUAN