Khách đặt mua phần lớn là người muốn tự chọn cho nhà mình một cây quất đẹp, bền, mua ngay tại vườn. Một số người đi tìm mua cây cảnh cho cơ quan, đơn vị và thi thoảng có cả người tìm vườn quất đẹp để mua lại cả vườn, rồi gọi người bán lẻ.

VIDEO LIÊN QUAN