Người mua đất hiện đang băn khoăn liệu sẽ có chính sách bỏ khung giá đất, có phương pháp để xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường hay cơ quan thuế sẽ đánh thuế cao hơn đối với những người sở hữu nhiều bất động sản. Còn bạn thì sao, bạn có những băn khoăn nào nữa về những chính sách đất đai mới? Novaland hân hành đồng hành cùng chương trình.