Chỉ trong một thời gian ngắn, các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Meta, Amazon, Netflix... Đã sa thải hàng chục nghìn người. Tại sao lại xảy ra tình trạng này ở một ngành vốn được coi là rất "hot"?

VIDEO LIÊN QUAN