Tại khu vực diễn ra Hội chợ Xuân 2020 với chủ đề "Tết thuần chay" kéo dài từ ngày 13/1 đến hết ngày 19/1, mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này đang được gấp rút hoàn thành.

VIDEO LIÊN QUAN