Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội thêm 2 tuần. Rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phải chuyển hoạt động sang hình thức làm việc trực tuyến từ xa. Để đảm bảo yêu cầu giãn cách và các yêu cầu phòng chống dịch, nhiều doanh nghiệp đang tìm cách thức khác nhau, sáng tạo để tạo ra không gian làm việc riêng với công cụ trực tuyến.

VIDEO LIÊN QUAN