Những chiếc túi giấy, hộp quà được làm từ thân cây chuối. Đây là sáng tạo của những sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Không dùng chất tẩy hay tạo màu, vừa dễ phân hủy trong tự nhiên, vừa tận dụng được nguồn phế phẩm nông nghiệp sẵn có. Cùng tìm hiểu cách các bạn sinh viên đã tạo ra những sản phẩm thân thiện môi trường.

VIDEO LIÊN QUAN