Cùng đi vào đường giao cắt nhưng 2 người phụ nữ điều khiển xe máy này đều không chịu chú ý quan sát, dù không có tai nạn nghiêm trọng nhưng đây cũng là bài học cho những người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông.

VIDEO LIÊN QUAN