Từ năm 1969, nhiều trường đại học trở về Hà Nội sau những năm tạm sơ tán tránh bom Mỹ.Trong điều kiện khó khăn, giáo dục đại học đào tạo được những thế hệ sinh viên vừa vững vàng về lý tưởng, vừa giỏi chuyên môn. Trở lại Hà Nội chưa được lao lâu thì cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn căng thẳng. Từ giảng đường đại học, một thế hệ sinh viên lại ra thẳng chiến trường và được xếp vào binh chủng phù hợp. Thường thì sinh viên Bách khoavào các đơn vị pháo binh, thông tin, sinh viên Đại học Y Hà Nội thì vào quân y; Mỏ địa chất vào công binh,Kinh tế, Tổng hợp vào bộ binh… Phần lớn sinh viên trực tiếp tham chiến ở những chiến trường khốc liệt

VIDEO LIÊN QUAN